[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์


ผู้เขียน : นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์
25 ต.ค. 2565
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์
19 ต.ค. 2565
ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพิชัย
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์
19 ต.ค. 2565
ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เยี่ยมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.วิชาเคมี ศูนย์โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์
19 ต.ค. 2565
ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ปฐมนิเทศนิสิตฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษา
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์
19 ต.ค. 2565
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประชุมทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและจุดเน้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์
19 ต.ค. 2565
ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เยี่ยมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.วิชาชีววิทยา ศูนย์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์
19 ต.ค. 2565
ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ด้านการศึกษา แก่นิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์
19 ต.ค. 2565
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 36/2565
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์
19 ต.ค. 2565
ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติราชการของส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก
อ่านต่อ...

จำนวน 3 หน้า   1 2 3


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.