[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์

เรื่อง : ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เยี่ยมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.วิชาเคมี ศูนย์โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
ผู้เขียน : นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์
วันที่   19   ตุลาคม   2565
เข้าชม : 370
Bookmark and Share


วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เยี่ยมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาเคมี ประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งมีนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกค่าย 1 จากเขตภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 37 คน โดยหลักสูตรโอลิมปิกวิชาการจัดอบรมระหว่างวันที่ 9 - 23 ตุลาคม 2565 โดยมี นายจลัญ อินตายวง ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะผู้บริหารสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ คณะครูร่วมให้ข้อมูลในครั้งนี้ ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 25 ต.ค. 2565
     ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพิชัย 19 ต.ค. 2565
     ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เยี่ยมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.วิชาเคมี ศูนย์โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 19 ต.ค. 2565
     ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ปฐมนิเทศนิสิตฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษา 19 ต.ค. 2565
     สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประชุมทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและจุดเน้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 19 ต.ค. 2565


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.