[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์

เรื่อง : ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพิชัย
ผู้เขียน : นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์
วันที่   19   ตุลาคม   2565
เข้าชม : 415
Bookmark and Share


วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. ที่โรงเรียนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพิชัย และมอบนโยบายการบริหารงานการนำนโยบายทั้ง 4 มิติมาปรับใช้ทั้งในด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านประสิทธิภาพและด้านคุณภาพส่งผลให้การบริหารงานภายในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเน้นย้ำการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  โดยมีนางปัฐมาภรณ์ นรภัทรพิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก คณะครูโรงเรียนพิชัย เข้าร่วมรับฟังนโยบายในครั้งนี้ พร้อมทั้งให้กำลังใจคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในการร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนอย่างมีคุณภาพ 


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 25 ต.ค. 2565
     ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพิชัย 19 ต.ค. 2565
     ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เยี่ยมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.วิชาเคมี ศูนย์โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 19 ต.ค. 2565
     ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ปฐมนิเทศนิสิตฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษา 19 ต.ค. 2565
     สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประชุมทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและจุดเน้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 19 ต.ค. 2565


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.