[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์

เรื่อง : สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
ผู้เขียน : นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์
วันที่   25   ตุลาคม   2565
เข้าชม : 418
Bookmark and Share


วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น.  นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงถึงการอุทิศตน มุ่งมั่น ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ เข็มแข็ง เสียสละ ปฏิบัติงานภารกิจในหน้าที่ความรับผิดชอบให้เกิดผลและเป็นประโยชน์แก่ราชการบ้านเมือง ข้าราชการเป็นบุคคลที่มีเกียรติและมีความสำคัญต่อการบริหารราชการแผ่นดิน จึงควรต้องพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทั้งด้านวิชาการและความรอบรู้ในด้านต่าง ๆ รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นผลดีแก่ราชการ ประชาชนและประเทศชาติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ได้ตระหนักในคุณงามความดีของท่านทั้งหลาย จึงได้จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สมแก่เกียรติยศ  ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 – 28 กรกฎาคม 2564 ซึ่งมารับมอบในพิธีวันนี้ จำนวน 392 ราย ณ หอประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก                                                                                                                                                  ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 25 ต.ค. 2565
     ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพิชัย 19 ต.ค. 2565
     ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เยี่ยมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.วิชาเคมี ศูนย์โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 19 ต.ค. 2565
     ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ปฐมนิเทศนิสิตฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษา 19 ต.ค. 2565
     สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประชุมทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและจุดเน้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 19 ต.ค. 2565


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.