[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์


ผู้เขียน : นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์
19 ต.ค. 2565
ผอ.สพม.พิษณุโกลพ อุตรดิตถ์ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์
19 ต.ค. 2565
ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์
19 ต.ค. 2565
ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ พบเพื่อนครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์
19 ต.ค. 2565
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์
19 ต.ค. 2565
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เปิดโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ค่าย 1 วิชาฟิสิกส์ ศูนย์โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2565
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์
19 ก.ย. 2565
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่นิเทศ กำกับ ติดตาม การใช้งบประมาณการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร)
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์
19 ก.ย. 2565
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน รุ่นที่ 2
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์
19 ก.ย. 2565
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน รุ่นที่ 1
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์
17 ส.ค. 2565
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ปตท.สผ. โครงการเอส 1 ประจำปี 2565
อ่านต่อ...

จำนวน 3 หน้า   1 2 3


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.